Individuellt anpassade revisionsintervall efterlevs för barn och vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna där individuellt revisionsintervall efterlevs.
Enhet: Procent.

Syfte

Individuell riskbedömning av sjukdomar är viktigt för att rätt resurs sätts in i rätt tid. Revisionsintervallet ska spegla den individuella riskbedömningen. Om revisionsintervallet efterlevs skulle detta kunna ses som en indikator på att tandvård erbjuds i rimlig tid. Riskbedömningen måste journalföras på ett strukturerat sätt för att kunna följas upp.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svensk Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Ofullständig inrapportering från journalsystemen till kvalitetsregistret SKaPa. Kvalitetsregistret SKaPa täcker inte stora delar av den privata tandvården för vuxna vilket innebär ett stort bortfall.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se