Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med svår psoriasis som årligen får individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med psoriasis har ofta levnadsvanor som kan öka risken för samsjuklighet och försämra själva psoriasissjukdomen. Associerade samsjukligheter är psoriasisartrit, kardiovaskulära- och metabola sjukdomar, övervikt, stress och psykologisk morbiditet. Med en genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor får individen nödvändig kunskap för att ta kontroll över sin sjukdom så att samsjuklighet, psoriasissymtom och livskvalitet kan förbättras. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis till personer med svår psoriasis (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg. Registrets ambition är att inkludera alla personer med psoriasis som får systemisk behandling. Alla personer i PsoReg anses ha svår psoriasis. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Otillräcklig täckningsgrad i PsoReg. Täckningsgraden varierar mellan olika landsting vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. Det är inte heller alla besök som registreras i registret. Personer med medelsvårt till svår psoriasis som inte får systemisk behandling finns inte registrerade i PsoReg.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se