Identifiering av depression med EPDS

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel nyförlösta personer som har genomgått screening med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) på BVC inom tre månader.
Enhet: Procent.

Syfte

Det är viktigt att identifiera depression hos nyförlösta personer eftersom det riskerar att påverka närstående och barnet. Det finns stor erfarenhet av att åtgärden fungerar väl i kliniskt arbete. Rekommendationen har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 3, rad 15 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svenska barnhälsovårdsregistret framöver. Utvecklingsindikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se