Fysisk undersökning genomförd av läkare

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som fått fysisk hälsoundersökning genomförd av läkare de senaste 12 månaderna.
Enhet: Procent.

Syfte

Enligt beprövad erfarenhet leder regelbundna kontroller till att fler blir undersökta, att riskfaktorer upptäcks tidigare och att fler får adekvat behandling för risk- eller sjukdomstillstånd som upptäcks. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov och fysisk undersökning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Det finns ingen definition av vad kroppslig undersökning omfattar i PsykosR, exempelvis kontroll av metabola riskfaktorer med blodprov.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.