Fysioterapeutiska interventioner med fokus på smärthantering

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad individanpassad

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som erbjuder fysioterapeutiska interventioner med fokus på smärthantering till personer med endometrios och smärta.
Enhet: Procent.

Syfte

Hos personer med återkommande smärta är det vanligt att ändra sitt beteende genom ökad kroppsspänning, anpassad hållning och förändrad aktivitetsnivå, vilket i sin tur kan leda till smärta från omkringliggande strukturer. Det är svårt att bryta ett smärtbeteende och ett förändrat rörelsemönster på egen hand. Här behövs handledning från en fysioterapeut eller annan vårdutbildad person med kunskaper om beteendeförändring eller manuella tekniker. Fysioterapeutiska interventioner med fokus på smärthantering kan till exempel bestå av rörelseanalys, smärtbedömning, råd om fysisk aktivitet, basal kroppskännedom, smärtbehandling i form av TENS, avslappningstekniker och bäckenbottenbehandling. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet samt innebär liten risk för biverkningar.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se