Förekomst av kariessjukdom hos personer 24 år och äldre

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

1. Andel kariesfria besökare i tandvården per åldersgrupp. 2. Medianvärdet för DMFT bland besökare i tandvården per åldersgrupp. 3. Fördelning av DMFT bland besökare i tandvården per åldersgrupp 24-39 år 40-54 år 55-69 år 70-84 år 85+ år.
Enhet: Procent.

Syfte

Kariessjukdomen är en kronisk sjukdom och kan medföra stor påverkan på individen om den lämnas obehandlad. Tidigare kariesskador lämnar ett ärr i tänderna eller synliga spår genom att tandformen har återskapats med en fyllning eller en krona. Antal tänder som har tidigare kariesskador har starkt samband med ökad risk för framtida skador. Avsikten med indikatorn är att mäta andelen i varje åldersgrupp som inte visar några tecken på kariessjukdomen samt hur allvarlig sjukdomspåverkan är bland de som haft kariesskador genom att mäta antal tänder som har skadats. Skillnader i antal kariesskadade tänder har visat sig öka med ålder. Det är således viktigt att både redovisa medianmått samt spridningen av antal kariesskadade tänder för varje åldersgrupp.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Registrering av en kariesskada är beroende av behandlarens bedömning och diagnostiska metoder. Dessa kan variera. Indikatorn bygger på registerdata. Rapportering till register kan innehålla felaktigheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se