Följsamhet till antidepressiv läkemedelsbehandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer som har fått nyinsatt läkemedelsbehandling med antidepressiva och som har hämtat ut läkemedel minst två gånger under sex månader.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid depression och olika ångestsyndrom hos vuxna minskar antidepressiv läkemedelsbehandling samlade symtom. Rekommendationen har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1- 3, rad 65, 73, 80, 98, 108, 118, 125, 133, i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Läkemedelsregistret saknar uppgifter om förskrivningsorsak. Bristande registrering.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se