Epilepsikirurgiutredning

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med farmakologiskt terapiresistent epilepsi som genomgått epilepsikirurgiutredning.
Enhet: Procent.

Syfte

Resektiv kirurgi innebär att man tar bort vävnad i det område där de epileptiska anfallen startar. Målsättningen med epilepsikirurgi är anfallsfrihet eller anfallsreduktion. Detta, tillsammans med reduktion av antiepileptiska läkemedel, kan leda till förbättrad livskvalitet, och till förbättrad utveckling hos barn. Data från svenska epilepsikirurgiregistret visar att både vuxna och barn kan få förbättrad prognos genom resektiv kirurgi. Av de som opererades var 62 procent av de vuxna och 50 procent av barnen anfallsfria vid en uppföljning 7 år senare. I den grupp som inte opererades var sifforna för anfallsfrihet 14 procent för vuxna och 38 procent för barn. En stor andel av de som blev anfallsfria kunde också avsluta sitt epilepsiläkemedelsintag. Data från registret visar också både förbättrad livskvalitet och utveckling hos barn. Det är också visat att resultatet av epilepsikirurgi blir bättre ju kortare tid som gått från epilepsidebut till operation samt att andelen operationskomplikationer är några procent lägre. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda resektiv kirurgi som tillägg till antiepileptiska läkemedel till barn, ungdomar och vuxna med farmakologiskt terapiresistent epilepsi där avancerad utredning indikerar epilepsikirurgi.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svenska nationella epilepsikirurgiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Variabel terapiresistens (datum för etablerad terapiresistens) är ännu inte införd i Svenska nationella epilepsikirurgiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se