Ej längre Tobaksanvändning under graviditet oberoende av rådgivning

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen rökande/snusande gravida som har slutat röka eller snusa under graviditet.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 56 som har fått högsta prioritet (prioritet 1). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.