Dödlighet i stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Antalet dödsfall i stroke per 100 000 invånare i åldern 1-79 år.
Enhet: Antal per 100 000 i befolkningen.

Syfte

Måttet visar antalet dödsfall i befolkningen under 80 år. Dödlighet i stroke i åldern 1-79 år bedöms kunna påverkas av hälso- och sjukvården genom medicinska insatser, tidig upptäckt och adekvat behandling.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Tolkningen bör ske med en viss försiktighet då metoden att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se