Dödlighet bland personer med epilepsidiagnos jämfört med befolkningen

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Dödlighet bland personer med epilepsi jämfört med dödligheten i Sveriges befolkning.
Enhet: Kvot.

Syfte

Dödlighet bland personer med epilepsi är ett viktigt mått att följa över tid. Hög dödlighet kan tyda på samsjuklighet eller bristande omhändertagande i vårdkedjan. Indikatorn avser visa dödligheten bland personer med epilepsi samt med epilepsi och samsjuklighet jämfört med dödligheten i Sveriges befolkning (indikatorn ”Dödlighet bland personer med epilepsi med samsjuklighet e.g. depression” har inte blivit testad ännu och kommer sannolikt justeras till slutversionen av de nationella riktlinjerna, se indikatorbilagan).

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen samt befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Brister i diagnostisering av epilepsi. Patienter i primärvården ingår ej.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se