Direktinläggning på strokeenhet vid TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall med TIA som vid akut insjuknande skrivs in direkt på strokeenhet eller IVA utan att först vårdas på en annan vårdavdelning.
Enhet: Procent.

Syfte

Direktinläggning på strokeenhet innebär högre vårdkvalitet oavsett ålder vid insjuknandet, kön samt sjukdomens allvarlighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Varierande täckningsgrad i landstingen, alla TIA patienter registreras inte i Riksstroke

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.