Datortomografiangiografi vid insjuknandet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel som fick undersökning med datortomografiangiografi (DT-Angio) inom samma dygn efter ankomst till sjukhus.
Enhet: Procent.

Syfte

DT-Angio i akutskedet av stroke kombineras med konventionell datortomografi (DT) för att påvisa en eventuell kärlocklusion vid akut ischemisk stroke. Indikatorn följer i vilken utsträckning sjukvården genomför denna åtgärd i samband med insjuknandet. Syftet med indikatorn är att följa sjukvårdens processer kring identifiering av patienter som kan vara aktuella för trombektomi.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Riksstroke registrerar ej tidpunkt för DT-angiografi. Undersökningen utförs i akut skedet inför akuta beslut om akut behandling. För dem som kommer in till sjukhuset sent på dygnet kan tidsavståndet till dygnsgränsen påverka resultatet.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se