Beteendepåverkande insatser för att främja rökfrihet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som röker dagligen och fått åtgärder för att främja rökfrihet.
Enhet: Procent.

Syfte

Studier har visat att kring hälften av personer med schizofreni röker. Läkemedelsinterventioner har visat effekt i vetenskapliga studier i form av minskat rökande. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda läkemedelsinterventioner för att främja rökreduktion och rökfrihet till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som röker. Hälsofrämjande insatser i form av rökrådgivning kan utgöra del i ett rökavvänjningsprogram.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och internt bortfall. Beteendepåverkande insatser borde utgöras av annat än samtal liksom att krav på regelbundenhet är viktigt.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se