Behandling med rTMS vid egentlig depression

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med medelsvår till svår egentlig depression som har behandlats med rTMS.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid medelsvår till svår egentlig depression ger behandling med repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) en stor effekt och har gott vetenskapligt stöd. Behandlingen ger mindre biverkningar än ECT. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 4, rad 78 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se