Behandling med ECT vid svår egentlig depression

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer vårdade inom psykiatrisk sluten vård för svår egentlig depression som har behandlats med ECT.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid svår egentlig depression ger behandling med Elektrokonvulsiv terapi (ECT) en stor effekt på symptom. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 85 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 40 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, kvalitetsregistret ECT. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se