Behandling med centralstimulerande läkemedel

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi och hyperaktivitetsstörningar som behandlas med centralstimulerande läkemedel.

Syfte

Hyperaktivitetsstörningar som t.ex. ADHD förekommer i ökad frekvens hos personer med epilepsi. För att kunna ge adekvat behandling vid hyperaktivitetsstörningar i kombination med epilepsi krävs kunskap om effekt och biverkningar av centralstimulerande läkemedel, som är en vanlig typ av läkemedelsbehandling vid hyperaktivitetsstörningar. För personer med epilepsi och samsjuklighet, för vilken centralstimulerande läkemedel är indicerat ger centralstimulerande läkemedel som tillägg till antiepileptiska läkemedel ingen tydligt ökad risk för epileptiska anfall. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda centralstimulerande läkemedel till personer med epilepsi och samsjuklighet med hyperaktivitetsstörningar.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Brister i diagnostisering av epilepsi och hyperaktivitetsstörningar. Patienter i primärvården ingår ej i patientregistret. Uppgifterna i läkemedelsregistret visar uttagna läkemedel, och inte förskrivna läkemedel.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se