Behandling med botulinumtoxin

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen som inom 2 år efter insjuknandet i stroke har fått behandling med botulinumtoxin för sina kvarstående besvär.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med botulinumtoxin minskar smärta och spasticitetens intensitet efter stroke. Indikatorn mäter i vilken utsträckning åtgärden används inom sjukvården.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för uppgifter om stroke, patientregistret (Socialstyrelsen) (ATC-koder och åtgärdskoder) samt läkemedelsregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om botulinumtoxin. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Kodningen av användning av botulinumtoxin kan variera mellan vårdgivare. Registrering av rekvisitionsläkemedel i patientregistret behöver öka.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.