Behandling med botulinumtoxin

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen som inom 2 år efter insjuknandet i stroke har fått behandling med botulinumtoxin för sina kvarstående besvär.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med botulinumtoxin minskar smärta och spasticitetens intensitet efter stroke. Indikatorn mäter i vilken utsträckning åtgärden används inom sjukvården.

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgifter om stroke: Riksstroke. Uppgifter om botulinumtoxin: patientregistret (ATC –koder och åtgärdskoder). (Socialstyrelsen), Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Utvecklingsindikator, inväntar nya data som ger en bättre uppskattning av patientgruppen som ska ingå i nämnaren. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Kodningen av användning av botulinumtoxin kan variera mellan vårdgivare. Registrering av rekvisitionsläkemedel i patientregistret behöver öka.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se