Barn och vuxna som upplever att de har blivit respektfullt bemötta

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel av befolkningen som anser att de blivit respektfullt bemötta när de har besökt tandvården.
Enhet: Procent.

Syfte

Individfokuserad tandvård bygger per definition på respekt för människans lika värde, den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet. Det är patientens uppfattning och upplevelse som avgör om bemötandet i tandvården varit respektfullt.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

SKRs patientenkät.

Felkällor

Enkäter har ofta låg svarsfrekvens.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se