Barn och vuxna som förlorat tand efter åtgärd

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna som inom 6 månader eller 12 månader förlorat minst en tand efter åtgärd.
Enhet: Procent.

Syfte

En tand som förloras efter åtgärd är en belastning både för individen och för samhället. Orsaken till att en tidigare åtgärdad tand förloras kan vara flera och av varierande slag, till exempel att restaurationen eller tanden har gått sönder och inte går att åtgärda.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister och Svenskt kvalitetsregister för karies och Parodontit, SKaPa

Felkällor

Åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet och garantiåtaganden rapporteras inte in till tandhälsoregistret. Tandläkaren anger inte alltid den bakomliggande orsaken till behandlingen.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se