Barn och vuxna som behandlas för erosionsskador

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel personer bland de som besöker tandvården för en basundersökning som får behandling för erosionsskador.
Enhet: Procent.

Syfte

Erosionsskador är ett växande munhälsoproblem som det är angeläget att följa för att bättre kunna analysera hur munhälsan utvecklas.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister och Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa

Felkällor

Inväntar utvecklande av koder för att kunna följa behandling av erosionsskador på ett bättre sätt. Just nu följs behandling via tillståndskoden. Koderna behöver utvecklas. Stor variation i hur erosionsskador registreras.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se