Barn och vuxna som är nöjda med tandvårdsbehandlingen

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna som är nöjda med behandlingen de fått i tandvården.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett mått på andelen personer som är nöjda med resultaten av behandlingen de fått i tandvården.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientenkät.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens och internt bortfall. Det vill säga att alla frågor inte besvaras.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se