Barn och vuxna som anser att de fått tid när de upplevt behov

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel som anser att de fått tid för tandvårdsbesök när de upplevt behov.
Enhet: Procent.

Syfte

För individen kan vård i rimlig tid innebära att man får vård när man själv anser att det finns ett behov. I dag saknas det uppföljning av hur stor andel som uppfattar att de fått vård vid behov.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

SKRs patientenkät.

Felkällor

Patientenkäter riktar sig enbart till patienter som besökt tandvården. Indikatorn är svårtolkad då begreppet upplever behov är svårt att definiera. En person kan uppleva att den har ett tandvårdsbehov trots att inte finns saklig grund. Vidare är begreppet rimlig tid ej lätt att definiera.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se