Barn och vuxna med munsjukdom som får orsaksinriktad behandling

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna som har behandlats för munsjukdom som också får orsaksinriktad behandling. Resultaten presenteras uppdelat på: 1, Karies, 2, Parodontit och 3, Käkfunktionsstörning.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandlingen av munsjukdomar har dominerats av restaurativa åtgärder. För att förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling krävs orsaksinriktade åtgärder i högre utsträckning.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Patienten kan avstå behandling.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se