Avancerad utredning

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med farmakologiskt terapiresistent epilepsi som genomgått avancerad utredning.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi innebär avancerad utredning en noggrann genomgång av anamnes och tidigare utförda undersökningar och behandlingar samt ytterligare utredning i syfte att kartlägga bakomliggande orsak till epilepsin för att kunna optimera behandling. Utredningen syftar också till att få ett beslutsunderlag för ställningstagande till icke-farmakologisk behandling. Tidig utredning och diagnos och ställningstagande till optimal behandling är avgörande för prognos och förbättrad livskvalitet. Åtgärden görs vanligtvis av ett tvärprofessionellt och multiprofessionellt team på regionsjukhus och kan innefatta utökad genetisk och neurometabol utredning, avancerad neuroradiologisk utredning, neuropsykologisk utredning, epilepsikirurgisk utredning eller utredning inför ketogen kostbehandling eller vagusnervstimulering (VNS). Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda avancerad utredning till barn, ungdomar och vuxna med farmakologiskt terapiresistent epilepsi.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret och barnepilepsiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se