Återkommande strukturerad bedömning av biverkningar

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi som behandlas med epilepsiläkemedel som återkommande genomgår strukturerad bedömning av biverkningar.
Enhet: Procent.

Syfte

Biverkningar är ett vanligt och betydande problem vid läkemedelsbehandling av epilepsi. Upp till 25 procent av personer med epilepsi avbryter förskriven behandling på grund av biverkningar. Biverkningar kan bidra till bristande följsamhet av till behandlingen och förhindrar möjligheten att uppnå tillräckligt effektiva läkemedelsdoser. Biverkningar, tillsammans med bristande anfallskontroll, är den främsta orsaken till nedsatt livskvalitet hos personer med epilepsi. Bedömning av biverkningar, samt dokumentation av åtgärd vid biverkningar av antiepileptiska läkemedel, görs vanligtvis av barnläkare, specialist i barn och ungdomsneurologi med habilitering, neurolog eller epilepsisjuksköterska. En återkommande genomgång bör vara strukturerad, och om lämpligt, göras med hjälp av en checklista avsedd för bedömning av biverkningar. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda personer med epilepsi som behandlas med epilepsiläkemedel återkommande strukturerad bedömning av biverkningar.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret och barnepilepsiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se