Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer som är återinskrivna i den psykiatriska slutenvården 14 respektive 28 dagar med diagnosen depression eller ångestsyndrom.
Enhet: Procent.

Syfte

Återinskrivning i sluten vård avser att belysa uppföljningen och det fortsatta omhändertagandet efter patienternas utskrivning. Återinskrivningar kan belysa kvaliteten i psykiatrisk öppenvård samt samspelet mellan öppen- och slutenvården. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.