Återinskrivning i sluten vård inom 28 dagar bland vårdade med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel återinskrivningar inom 28 dagar bland vårdtillfällen i sluten vård med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Enhet: Procent.

Syfte

Återinskrivningar inom sluten vård avser att belysa uppföljningen och det fortsatta omhändertagandet efter patientens utskrivning. Återinskrivningar kan belysa kvaliteten i öppenvården, i kommunernas och socialtjänstens insatser samt samspelet dem emellan.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Det är viktigt att definiera när ett vårdtillfälle avslutas och ett nytt påbörjas genom att skapa vårdkedjor, då personer kan skrivas ut och in på nytt p.g.a. administrativa orsaker.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se