Återbesök efter TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen sjukhusvårdade fall av TIA som haft minst ett läkarbesök inom den öppna specialiserade vården under 6 månader efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

TIA är en snabb övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. TIA ökar risken för stroke. Patienter som genomgått TIA bör följas upp med en multidisciplinär bedömning i syfte att optimera omhändertagandet i den postakuta fasen genom att kunna upptäcka sena komplikationer och ta ställning till den sekundärpreventiva behandlingens fortsättning. Utredning och adekvat behandling minskar risken för stroke.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för uppgifter om TIA, patientregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om återbesök. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Osäker täckningsgrad för TIA i Riksstroke. Det är inte möjligt att särskilja återbesök från läkarbesök av andra anledningar. I vissa landsting erbjuds återbesök hos andra yrkesprofessioner vilket inte fångas av denna indikator

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer