Användning av klassifikationssystem vid smärta och käkfunktionsstörningar hos barn och vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel tandvårdskliniker som använder klassifikationssystemet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) vid diagnostik av smärta och käkfunktionsstörningar.
Enhet: Procent.

Syfte

Klassifikationssystemet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) är ett tillförlitligt system när det gäller att diagnostisera smärta och käkfunktionsstörningar. DC/TMD är också det enda systemet som är validerat för barn.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till tandvårdskliniker.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens och internt bortfall.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se