Antibiotikaanvändning i tandvården

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

säker

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Antal expedieringar av antibiotika förskrivet av tandläkare och uthämtat på apotek per 1000 invånare
Enhet: Antal per 1000 invånare.

Syfte

Inom hälso- och sjukvården finns ett nationellt mål att användningen av antibiotika ska minska och man med detta ska förhindra fortsatt utveckling av resistenta bakterier. Tandvården har en relativt sett betydande antibiotikaanvändning jämfört med hälso- och sjukvård.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens läkemedelsregister

Felkällor

Antibiotikaförskrivning kan bero på vilken typ av behandling patienten fått. Uthämtad antibiotika som inte används.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se