Antal kirurgiska åtgärder vid endometrios per operatör

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Antalet kirurgiska åtgärder vid endometrios per operatör.
Enhet: Median.

Syfte

Kirurgiska åtgärder kan bidra till minskad smärta och ökad livskvalitet. Men kirurgi är förenat med vissa risker och används först när effekten av hormonell behandling i kombination med andra farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar inte är tillräcklig. Vid endometrioskirurgi behövs god erfarenhet av liknande ingrepp. Resultatet förväntas bli bättre och riskerna för komplikationer mindre om den utförts av en person med betydande erfarenhet av endometrioskirurgi.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

GynOp. Utvecklingsindikator. Datakällan är inte komplett: I dagsläget registreras inte operatörens identitet på ett sådant sätt i GynOp för att indikatorn ska kunna mätas.

Felkällor

Täckningsgraden i GynOp för indikatorns samtliga variabler. Potentiell felkälla: Diagnosen endometrios sätts efter och inte i samband med operationstillfället.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se