Andel personer med demenssjukdom vid särskilt boende som har fått en läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

demenssjukdom

Önskvärt värde

högt

Datakällor

Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.