Andel personer med demenssjukdom i särskilt boende som är anpassat för personer med demenssjukdom

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Verksamhetsområde

socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

demenssjukdom

Önskvärt värde

högt

Datakällor

Utvecklingsindikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se