Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

20180628

Ny diagnos inom det försäkringsmedicinska beslutsstödet
Det försäkringsmedicinska beslutsstödet har nu kompletterats med vägledning om sjukskrivning vid endometrios.

Mer information om nationella riktlinjer för vård vid endometrios
 

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang innehåller kriterier för allvarlig sjukdom, förtydliganden till dem samt en lista över tillstånd som på generell nivå ofta kan anses vara allvarliga.

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se