Vissa knäledsskador

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S83.2, S83.5, S83.6, M23.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid meniskruptur, aktuell med degeneration av brosk och/eller menisk i knä och utförd åtgärd kondrektomi av halvmåneformad broskskiva i knä rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
  • Vid meniskruptur, aktuell och utförd åtgärd artroskopi av knä med operation av menisk där arbetsbelastningen innefattar yrken utan knäbelastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.
  • Vid svår akut distorsion i andra och icke specificerade delar av knä med rekommenderas sjukskrivning upp till 10 dagar på heltid.
  • Vid meniskruptur, aktuell och utförd åtgärd artroskopi av knä med operation av menisk där arbetsbelastningen innefattar yrken med knäbelastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid distorsion engagerande knäets korsband och utförd åtgärd operation av korsband i knä med artroskopi eller öppen åtkomst rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid meniskruptur, aktuell rekommenderas sjukskrivning upp till 10 dagar på heltid.
  • Vid distorsion engagerande knäets korsband rekommenderas sjukskrivning 4 mån på heltid, beroende på arbetsbelastning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Akuta besvär efter en meniskskada brukar pågå upp till 10 dagar. Fall som inte förbättrats bör remitteras till ortoped. Efter operation med till exempel meniskektomi (bortoperation av skadad menisk) är normal funktion som regel återställd inom 4 veckor. Efter operation med korsbandsrekonstruktion brukar patienten i normalfallet ha återvunnit en god funktion efter upp till 4 månader. Ett fåtal fall med meniskbesvär eller skador återfår inte en tillfredsställande funktionsförmåga vilket brukar bli tydligt efter 1-2 månaders besvär. En anledning kan vara förekomst av artros.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss