Vissa fotbesvär

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M20.1, M20.2, M20.4, M72.2, G57.6

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid plantar fascial fibromatos och utförd åtgärd fotoperation för plantarfascit rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid lesion av nervus plantaris och utförd åtgärd fotoperation för mortons metatarsalgi där arbetsbelastningen innefattar arbeten med mycket gående och stående  rekommenderas sjukskrivning upp till 2 mån på heltid.
  • Vid hallux valgus och hallux rigidus kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbete i upp till 6 veckor efter operation.
  • Vid lesion av nervus plantaris och utförd åtgärd fotoperation för mortons metatarsalgi rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid hallux valgus och hallux rigidus kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbete i upp till 6 veckor efter operation.
  • Efter operation av hammartå rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Efter operation av hammartå där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 mån på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Hallux valgus, hallux rigidus, hammartå och Mortons metatarsalgi är fall för sjukskrivning endast vid kirurgiskt ingrepp. Hallux valgus, hallux rigidus och hammartå är kroniska tillstånd som utvecklas under lång tid. I många fall medför tillstånden inga större begränsningar men i vissa fall behövs operation. Vid plantar fasciit med långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk sjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss