Vissa fotbesvär (efter operation)

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M20.1, M20.2, M20.4, M20.5, G57.6

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid hammartå efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid skräddarknuta** **efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid Mortons metatarsalgi (lesion av nervus plantaris) efter operation från ovansidan på foten finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 4 veckor oberoende av arbete.
  • Vid framfotsbesvär utan operation finns i normala fall inget behov av sjukskrivning.
  • Vid Mortons metatarsalgi (lesion av nervus plantaris) efter operation från undersidan av foten finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 5 veckor oberoende av arbete.
  • Vid hallux valgus efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid hallux rigidus efter steloperation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 12 veckor, då läkningstiden är längre.
  • Vid hallux rigidus efter operation som strävar efter förbättrad rörelseförmåga finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Efter de flesta framfotsingrepp återgår patienten i arbete efter ungefär 6 veckor. Ur läkningshänseende är det viktigt att inte överbelasta foten initialt.

Vid fördröjd eller utebliven läkning kan arbetsförmågan vara nedsatt under en längre tid. Fördröjd läkning kan bero på att ingreppet var mer komplicerat än normalt men kan också vara ett resultat av variationer i den individuella läkningsförmågan. Ofta får det röntgenologiska fyndet vara avgörande för bedömningen av vilken tid som behövs för läkning. Utebliven läkning leder för det mesta till en förnyad operation och sjukskrivning i avvaktan på denna kan vara motiverat.

Även om läkning normalt sker inom 6 veckor är foten fortsatt svullen under flera månader. Det kan innebära svårighet att använda arbetsskor eller behov av att avlasta med kryckor, vilket försvårar arbete som innefattar mycket gående och stående.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss