Urtikaria

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L50

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Sjukskrivning kan behövas under utredning och tills lämplig behandling utprovats.
  • Vid akut urtikaria är arbetsförmågan oftast inte nedsatt.
  • Vid kronisk urtikaria är arbetsförmågan vanligtvis inte nedsatt längre än 1 månad.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Om längre sjukskrivning än en månad krävs bör patienten remitteras till hudläkare för bedömning. Sjukskrivning kan behövas under utredning och tills lämplig behandling utprovats. Sjukskrivningens grad och längd är beroende av besvärens svårighetsgrad och typ av arbetsuppgifter. Urtikaria, framför allt kronisk, kan leda till psykisk ohälsa i form av depression och ångest.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss