Ulnariskompression

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G56.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ulnariskompression med uttalad kraftnedsättning kan behov av sjukskrivning finnas i väntan på operation eller under tiden som anpassning av arbetsuppgifterna sker. 
  • Efter operation av ulnariskompression kan behov av sjukskrivning finnas upp till 8 veckor, partiell eller hel, beroende på ingrepp och arbetsuppgifter.
  • Vid lindrig ulnariskompression finns normalt inget behov av sjukskrivning. 

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Vid lindriga symtom är sjukskrivning oftast inte aktuellt, men i avancerade fall kan behov av sjukskrivning finnas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss