Ulcus, gastrit och dyspepsi

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K25, K26, K27, K28, K29, K30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi med sår rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi med perforerat ulkus rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Arbetsförmågan är sällan påverkad eftersom dyspepsi som regel inte påverkar funktionsförmågan påtagligt och insatt behandling ger snabb effekt. Det finns inga belägg för dyspepsi eller ulcus läker ut snabbare vid vila. Det finns heller inga belägg för att fortsatt arbete ökar risken för fortsatta besvär eller återfall.

Dyspepsi kan vara förknippat med alkoholöverkonsumtion.

I de fall då sjukdomen kommer sent i livet och ger omfattande symtom finns anledning att ompröva diagnosen. Om en mer omfattande utredning påbörjas och om patientens symtom påverkar arbetsförmågan kan det vara aktuellt med sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss