Tvångssyndrom

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F42

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrigt till medelsvårt tvångssyndrom kan sjukskrivning i många fall undvikas.
  • Vid medelsvårt till svårt tvångssyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt. Sjukskrivningstiden bör vara kort, upp till 8 veckor, överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid svårt tvångssyndrom kan sjukskrivning upp till 6 månader heltid, alternativt partiell sjukskrivning behövas.
  • Vid svårt tvångssyndrom när samtliga behandlingsinsatser har haft utebliven effekt kan arbetsförmågan vara permanent nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Tidig information om tillståndet i form av självhjälpsmaterial och hänvisning till relevant patientinformation kan göra stor skillnad. Lång sjukdomsduration före diagnos, samt affektiv och neuropsykiatrisk samsjuklighet, kan innebära förlängda tider till förbättring. Samsjuklighet med andra tvångstillstånd, depression, ångestsyndrom och autismspektrumtillstånd, dysmorfofobi (inbillad fulhet) och Tourettes syndrom (tics) förekommer. För personer med tvångssyndrom kan det vara svårt att själva ta kontakt med vården. Återbud eller att utebli från möten kan vara en del av symtombilden.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss