Tumbasartros

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M18.0, M18.1, M18.2, M18.3, M18.4, M18.5, M18.9

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation av tumbasartros och arbetsuppgifter med lättare handbelastning kan behov av sjukskrivning upp till 3 månader på heltid finnas. Partiell sjukskrivning bör övervägas. Därefter successiv återgång i arbete.
  • Tumbasartros och arbeten utan belastning på tumgreppet medför oftast inget behov av sjukskrivning.
  • Vid tumbasartros och tyngre, repetitiva eller handbelastande arbeten kan behov av hel eller partiell sjukskrivning finnas under tid när aktiv behandling (medicinering, ortosbehandling, arbetsterapi/fysioterapi) pågår, eller i väntan på operation.
  • Efter operation av tumbasartros och arbetsuppgifter med hög handbelastning kan behov av sjukskrivning upp till 6 månader på heltid finnas. Partiell sjukskrivning bör övervägas. Därefter successiv återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och typ av sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss