Triggerfinger och de Quervains sjukdom

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M65.3, M65.4

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation av de Quervains sjukdom (senskideklyvning) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor, partiell eller hel sjukskrivning beroende på arbetsuppgifter och aktuella besvär. Successiv upptrappning av arbetstiden kan vara lämpligt.
  • Vid triggerfinger där arbetsbelastningen innefattar hög ensidig belastning av tumme eller fingrar kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 3 veckor, partiell eller hel sjukskrivning beroende på arbetsuppgifter och aktuella besvär.
  • Efter operation av triggerfinger (senskideklyvning) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 3 veckor. I vissa fall kan längre sjukskrivning behövas.
  • Vid triggerfinger finns normalt inget behov av sjukskrivning.
  • Vid de Quervains sjukdom kan behov av sjukskrivning finnas upp till 4 veckor, partiell eller hel sjukskrivning beroende på arbetsuppgifter och aktuella besvär.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss