Tonsillit, faryngit, peritonsillit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J02, J03, J36

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) och utförd åtgärd tonsillektomi rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid halsböld rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det finns inget som talar för en tonsillit utvecklas till en peritonsillit eller att patienten återinsjuknar om patienten återgår ”för tidigt” i arbete. Längre sjukskrivningar har således ingen skyddande effekt.

Efter en operation är arbetsförmågan beroende av patientens arbetsuppgifter. Hänsyn måste tas till graden av fysisk ansträngning i arbetet och smittorisk.

Efter tonsilloperation finns en relativt stor risk för allvarliga blödningar från svalget. Risken är störst de första 14 dagarna. Vid partiell borttagande av tonsillerna är smärtan och risken för blödning mindre.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss