Tinnitus, hyperakusi

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H93.1, H93.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid tinnitus, andra grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 månader medan behandlingen påbörjas. Därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad i ett halvår.
  • Vid tinnitus, tredje grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 månader.
  • Vid tinnitus, första grad rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Det är viktigt att snabbt ta hand om patienter med svår tinnitus och uttalad ljudkänslighet. Detta är särskilt viktigt vid akut bullerskada. De sjukfall som blir långvariga är ofta specialistärende som kräver teamhandläggning inom hörselvården.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss