Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M32

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid systemisk lupus erythematosus [sle] med trötthet, kognitiv störning rekommenderas sjukskrivning mer än 6 månader på heltid.
  • Vid medelsvår till svår systemisk lupus erythematosus [sle] rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månader på heltid.
  • Vid lindrig systemisk lupus erythematosus [sle] rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienter med SLE behandlas och kontrolleras som regel av reumatolog. Klargör diagnosen snabbt vid misstanke om SLE. Andra samtidiga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är inte ovanliga. Detta kan minska arbetsförmågan och måste beaktas. Vissa patienter drabbas av kvarstående långdragen (ofta svårbehandlad) smärtproblematik, trötthet eller kognitiv störning, utan tecken till annan aktivitet i sjukdomen. Vid uttalade symtom bör teaminsatser med sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, smärtspecialist och expert på behandling av kognitiva problem övervägas. Sjukdomen är kronisk men förlöper ofta i skov. Vid skoven kan man vanligen förbättra funktionen efter några veckor med inflammationsdämpande och immunmodulerande läkemedel men det beror på vilka organ som är drabbade. I vissa fall kan funktionen vara varaktigt nedsatt både till följd av sjukdomen i sig och till följd av medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss