Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M32

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig systemisk lupus erythematosus (SLE) kan behov av sjukskrivning på heltid upp till 2 månader finnas.
  • Vid medelsvår till svår systemisk lupus erythematosus (SLE) kan behov av sjukskrivning upp till 6 månader på heltid finnas.
  • Vid systemisk lupus erythematosus (SLE) med engagemang av inre organ såsom vid till exempel njurinflammation (lupusnefrit med dialys och transplantation) kan sjukskrivning vara aktuellt i mer än 6 månader.
  • Vid systemisk lupus erythematosus (SLE) med trötthet (fatigue) och kognitiv nedsättning kan arbetsförmågan i vissa fall bli varaktigt nedsatt, partiellt eller helt, beroende på grad av funktionsnedsättning och dess påverkan på aktivitetsförmågan.
  • Vid systemisk lupus erythematosus (SLE) med trötthet (fatigue) och kognitiv nedsättning kan sjukskrivning vara aktuellt i mer än 6 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Personer med SLE behandlas och kontrolleras som regel av reumatolog. Samsjuklighet med till exempel hjärt-kärlsjukdom, njurinflammation, diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar är vanligt och kan påverka arbetsförmågan. Vissa personer drabbas av kvarstående långdragen (ofta svårbehandlad) smärtproblematik, trötthet (fatigue) och/eller kognitiv nedsättning, utan tecken till annan aktivitet i sjukdomen.

Partiell sjukskrivning bör övervägas. Anpassning av arbetsuppgifter kan behövas tillfälligt eller permanent. I vissa fall kan arbetsbyte behöva övervägas. Arbetsförmågan kan i vissa fall vara varaktigt nedsatt, partiellt eller helt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss