Skulder- och axelledsbesvär

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M75.1, M75.3, M75.4, M75.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med suturering av rotatorkuffen och där arbetsbelastningen innefattar** **hög belastning (frekvent eller tungt viktbelastande arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 26 veckor på heltid.
  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med artroskopisk dekompression sker och där arbetsbelastningen innefattar hög belastning (frekvent eller tungt viktbelastande arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 12 veckor på heltid.
  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med suturering av rotatorkuffen och där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning (utan krav på frekvent armarbete och utan arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med artroskopisk dekompression sker och där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning (arbete som involverar arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid icke-traumatisk akut subacromiellt utlöst smärta kan behov av sjukskrivning finnas upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid långvarigt subacromiellt smärtsyndrom där arbetsbelastningen innefattar arbetsrelaterad smärta kan behov av partiell sjukskrivning och successiv upptrappning av arbete finnas.
  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med artroskopisk dekompression sker och där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning (utan krav på frekvent armarbete och utan arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid subacromiellt smärtsyndrom där operation med suturering av rotatorkuffen och där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning (arbete som involverar arbete med armarna i och ovanför axelhöjd) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 12 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Icke-traumatiska, subacromiellt lokaliserade, akuta axelsmärtor går ofta tillbaka efter ett par veckor. Om tillståndet blir långvarigt och behandling inte ger tillfredställande resultat är det viktigt att ompröva diagnosen och diagnosticera eventuella strukturella orsaker till smärtan. Exempel på detta är ruptur av rotatorkuffen, kalkutfällningar, osteofyter, bicepstendinit och AC-ledsartros. Dessa tillstånd kan lämpa sig för kirurgisk behandling.

Om smärtan är arbetsrelaterad är det viktigt att se över arbetsuppgifter som orsakar smärtan. Annars är risken stor att besvären återkommer och förvärras.

Vid återgång i arbete bör alltid successiv upptrappning av arbetstid övervägas och möjligheter till anpassning av arbetet ses över. Vid långvariga besvär kan behov av byte av arbete finnas.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss